50-lecie Polskiej Macierzy Szkolnej
Polska Macierz Szkolna – Duisburg
  • 50 lat
    działalności
  • 10 szkół
    w Niemczech
  • 250 dzieci
    objętych nauką języka polskiego

Wyjazd do Panorama Park

Wyjazd do Panorama Park odbył się ze w ramach projektu Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech.  Wzięły w nim udział trzy szkoły. Celem była integracja dzieci i młodzieży, a także nagrodzenie za czynny udział w lekcjach języka polskiego.